Archive for July, 2009

Sätta upp IPv6 över IPv4

Även om det relativt ofta skrivs om att IPv4-adresserna håller på att ta slut skrivs det sällan om IPv6. Ännu mer sällan skrivs det något om vad vi faktiskt kan göra med IPv6, det är så mycket mer än bara längre (och där igenom fler) adresser. Jag skall i en...