Archive for November, 2011

ScreenCast #2

Vi går vidare och installerar en andra domänkontrollant i vår domän. Vi förbereder för kommande avsnitt där vi ska gå igenom Sites and Services och andra funktioner i Active Directory. Verktyg i detta avsnitt: dcpromo ADUC – Active Directory Users and Computers DNS

ScreenCast #1

/ InfoworksTV är stolta att presentera sin första ScreenCast. Vi har påbörjat arbetet med att bygga upp InfoworksTV CorpNet. I detta avsnitt avhandlar vi installationen av den första domänkontrollanten i vår helt nya domän. Allt baseras på Microsoft Windows Server 2008 R2 och vi går igenom de viktiga sakerna att...